Русский
English
中文

Бiздiң қызметтеріміз. Төлеу формасы.
“Expert+” аударма бюросы


ЖАЗБАША АУДАРМАЛАР

Тіл

Баға (тенге)

Бағаcы аударманың 1 бетiне көрсетiлген(1800 таңба ашық жерімен)
Аударманың түрi: (төлқұжат, мәлiмет, дипломдар, тағы басқалар)
Ағылшын1 200
Қазақ1 200
Француз2 000
Немiс2 000
Итальяндық2 000
Испандық2 000
Түрiк2 000
Поляк2 200
Қытай2 500
1 құжаттың аудармасының нотариалдық куәландыруы1250 Жеке тұлғалар үшiн
2000 Заңды тұлғалар үшiн
Серіктестік мөрiмен аударарылған құжаттарды растауТегiн
Аударманың түрi: техникалық, заң, медициналық, веб-сайт, тағы басқалар.
Ағылшын1 300
Қазақ1 300
Француз2 200
Немiс2 200
Итальяндық2 200
Испандық2 200
Түрiк2 200
Поляк2 300
Қытай2 800
Жедел аудармалар үшін үстеме10%
Қосымша
Басқа агенттiкпен немесе аудармашымен жасалған аударманы редакциялауАударманың құнынан - 50%

АУЫЗША АУДАРМАЛАР (дәйектi түрде ) теңге/сағатына

Ағылшын5 000
Қазақ5 000
Түрiк6 000
Қытай6 000
Испандық7 000
Француз7 000
Немiс7 000

Оңтайлы жеңілдіктер жүйесі қарастырылған

  • Үлкен көлемдегі тапсырыстарда, аударманың уақытша нұсқасын ұсынамыз.
  • «Жаңа клиент» және «Тұрақты клиент» санаттары бойынша жеңілдіктер.

Ақының кез келген әдісі және түрі. Құжаттардың толық жинақтамасы

Өзіңізге ыңғайлы төлем ақы түрін таңдаңыз:

Қолма-қолсыз есептеу арқылы - заңды тұлғаларға ыңғайластырылған, қажетті құжаттардың барлығы ұсынылады: орындалған жұмыстар туралы актілер, счет-фактура. Қажет жағдайда, аударма қызметтері үшін келісім-шартқа тұруға әзірміз.

VISA пластикалық картасына аударым жасау арқылы - жеке тұлғалар үшін ең ыңғайлы нұсқа, сондай-ақ, өз еркінше төлемнің бұл түрін заңды тұлғалар да қолдана алады.

Ақша аударымдарымен:

  • WesternUnion;
  • Contact;
  • Webmoney және басқа да электронды төлеу жүйелері.